Friday, April 19, 2024

Български (България)English (United Kingdom)

Нашият екип

Адв. Мария Илчева

IMG_5422-1Адв. Мария Илчева е член на Адвокатска колегия – гр.Пловдив от 2006 г. Завършила е Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” през 2003 г. с придобита образователна степен „Магистър по право”.

В периода 2003г. - 2005 г. специализира Английско и евпорейско право към Университета Кеймбридж.

По време на следването си е преминала стаж в Адвокатска кантора „Базлянков, Станоев и Ташев”, където придобива значителен опит в обслужване на чуждестранни клиенти. Участва в редица международни семинари по търговско право.

От 2003г. до 2006г. работи последователно като юрисконсулт в „Пътстрой” ЕООД и Драматичен театър Пловдив, където се занимава изключително с обществени поръчки, административно и трудово право

През 2006г. става старши партньор в Адвокатска кантора „Ангелов и Илчева”. Към момента е съдружник в Адвокатско съдружие „Бонев, Тодорова, Илчева и Ангелови”.

Интересите на адв. Илчева са в областа на търговско право, вещно, семейно право и облигационното право, както и чуждестранни инвестиции. През последните години Има значителен опит в консултиране, разработване и управление на инвестиционни проекти на местни и чуждестранни клиенти.

Езици: Български, Английски и Немски език

Обществени поръчки

 • изготвяне на становища по обявления
 • подготовка на документация за участие
 • представителство при отваряне на оферти
 • обжалване пред КЗК на решения на възложителя
 • обжалване и процесуално представителство пред ВАС
 • нелоялна конкуренция
 • сливания и придобивания
 • картелни споразумения

Недвижими имоти

 • консултиране при закупуване на имот
 • набавяне на документи и изготвяне на нотариални актове
 • проучване на проблемни имоти
 • водене на преговори
 • доброволна и съдебна делба на имущество
 • съдействие при нанасяне на имот в кадастъра

консултиране при закупуване на имот

Фирми

 • пререгистрация и регистрация на едноличен търговец, ООД, АД
 • регистрация на промени по партиди ЕТ и дружества
 • публикуване на ГФО
 • преобразуване на търговски дружества
 • ликвидация и  несъстоятелност
 • съдействие при водене на преговори
 • изготвяне на търговски договори
 • счетоводно обслужване

Гражданско право

 • бракоразводни дела
 • делба на имущество
 • събиране на вземания
 • поставяне под запрещение
 • закрила от домашно насилие
 • обжалване на наказателни постановления
 • издръжки и лични отношения между родители и деца
 • изготвяне на граждански договори
 • българско гражданство
 • бракоразводни дела