Tuesday, July 16, 2024

Български (България)English (United Kingdom)

Нашият екип

Адв. Пламен Бонев

bonevАдвокат Пламен Любомиров Бонев е роден в град Пловдив през 1979г.

Завършил е Юридически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 1998-2003г. От началото на 2004г. е вписан като адвокат в АК-Пловдив.

Към момента е съдружник в Адвокатско съдружие „Бонев, Тодорова, Илчева и Ангелови”.

Специалист по наказателно право и процес, административно-наказателно право. Множество специализации и обучения по наказателно право. Има голям опит в процесуално представителство по наказателни и административно-наказателни дела.

Член на Адвокатски съвет - Пловдив от 2019г. до 2022г.

Адвокат Пламен Бонев участва постоянно в обществени дейности в сферата на културата и спорта, както и в благотворителни инициативи. С подчертани интереси в духовната сфера. Хобита: финанси и инвестиции, спорт и туризъм.

е роден в град Пловдив през 1979г.
Завършил е Юридически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 1998-2003г.
От началото на 2004г. е вписан като адвокат в АК-Пловдив.
Към момента е съдружник в Адвокатско съдружие „Ангелов, Илчева, Бонев и Тодорова”.
Специалист по наказателно право и процес, административно-наказателно право. Множество специализации и обучения по наказателно право. Голям опит в процесуално представителство по наказателни и административно-наказателни дела.
Член на Адвокатски съвет-Пловдив от 2019г.
Постоянно участие в обществени дейности в сферата на културата и спорта, както и в множество благотворителни инициативи.
С подчертани интереси в духовната сфера. Хобита: финанси и инвестиции, спорт и туризъм.
– писмено и говоримо.

Обществени поръчки

 • изготвяне на становища по обявления
 • подготовка на документация за участие
 • представителство при отваряне на оферти
 • обжалване пред КЗК на решения на възложителя
 • обжалване и процесуално представителство пред ВАС
 • нелоялна конкуренция
 • сливания и придобивания
 • картелни споразумения

Недвижими имоти

 • консултиране при закупуване на имот
 • набавяне на документи и изготвяне на нотариални актове
 • проучване на проблемни имоти
 • водене на преговори
 • доброволна и съдебна делба на имущество
 • съдействие при нанасяне на имот в кадастъра

консултиране при закупуване на имот

Фирми

 • пререгистрация и регистрация на едноличен търговец, ООД, АД
 • регистрация на промени по партиди ЕТ и дружества
 • публикуване на ГФО
 • преобразуване на търговски дружества
 • ликвидация и  несъстоятелност
 • съдействие при водене на преговори
 • изготвяне на търговски договори
 • счетоводно обслужване

Гражданско право

 • бракоразводни дела
 • делба на имущество
 • събиране на вземания
 • поставяне под запрещение
 • закрила от домашно насилие
 • обжалване на наказателни постановления
 • издръжки и лични отношения между родители и деца
 • изготвяне на граждански договори
 • българско гражданство
 • бракоразводни дела