Thursday, February 22, 2024

Български (България)English (United Kingdom)

Our lawyers

Адв. Марияна Начева-Ангелова

There are no translations available.

mariqna2Адвокат Марияна Начева - Ангелова е завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” през 2007 г. с придобита образователна степен „Магистър по право”.

През 2009 г. придобива юридическа правоспособност от Министерство на правосъдието, а след това успешно полага изпит за адвокати. Член е на Адвокатска колегия – гр.Пловдив от 2010 г.

През 2010 г. се присъединява към адвокатска кантора „Ангелов и Илчева”, а към настоящия момент е съдружник в Адвокатско съдружие „Бонев, Тодорова, Илчева и Ангелови”.

Интересите на адвокат Ангелова са в областта на стартъп право, IT право, инвестиции, търговско, облигационно и авторското право; български и междунарони търговски марки, марки на Общността.

Адвокат Ангелова съдейства на български и чуждестранни IT компании с правни съвети и помощ, свързани с изготвянето на IT договори, съдействие при рундове на дялово финансиране, вестинг и други.

Работи в сферата на Юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации.


Владее английски език – писмено и говоримо.

Public procurement

 • Preparation of opinions on notices
 • Preparation of documents for participation
 • Representation in the tender opening
 • Appeal to the CPC's decision to contractor
 • Appeals and litigation before the Supreme Court
 • Unfair competition
 • Mergers and acquisitions
 • Due dilligence
 • Cartel and Monopoly cases

Appeal to the CPC's decision to contractor

Real estate

 • Advice on buying property
 • Procurement of documents and preparation of  notary deeds
 • A thorough study of problemattic properties
 • Negotiations on behalf of the client
 • Voluntary and judicial partition of property
 • Assistance in producing properties in the cadastre
 • Full scope assistance in investment process for builders

консултиране при закупуване на имот

Companies

 • Re-registration and registration of a sole trader, LTD, JSC
 • Registration of changes in lots of companies and sole traders
 • Publication of Annual Financial Statements
 • Transformation of companies
 • Liquidation
 • Insolvency
 • Assistance with company`s creditors/debtors
 • Drafting of commercial contracts
 • Accounting services
 • Tax issues

Civil law

 • Divorce proceedings
 • Subdivision of property
 • Debt collection
 • Interdiction
 • Protection from domestic violence
 • Drafting of contracts
 • Bulgarian citizenship and permanent residence
 • бракоразводни дела